Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  (-3/2)*x-(3*y) = 6
 • Rozwiązanie równania
  (5/12)*(c-11) = (1/3)*(2-c)
 • Rozwiązanie równania
  x^2+5*x+6 = 0
 • Rozwiązanie równania
  0*x^3+0*x^2+0*x+0 = 0
 • Rozwiązanie równania
  (h^5)/h = 0

Kalkulator online - Dodawanie pisemne

Tutaj możesz dodać sposobem pisemnym dowolną ilość liczb dodatnich.
Porada:   Można używać liczb z przecinkiem.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus