Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  (7/3)*((1/2)*v-(10/2)) = 35/3-((1/2)*v)
 • Dzielenie pisemne
  15;8
 • Dzielenie pisemne
  7;4
 • Dzielenie wielomianów
  2*x^5-4*x^4+6*x^3-4*x^2+5*x;x^3+2*x^2-x+1
 • Rozwiązanie układu równań
  0.2425*y-0.3162*x-114.43;-0.3162*x-(0.2425*y)-56.1

Ciągi

Ciąg arytmetyczny

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego (a_n) o pierwszym wyrazie a_1 i różnicy r:

n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

Wzór na sumę suma ciągu arytmetycznego = (2*a_1+(n-1)*r)/2*n

Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek:

a_n = (a_(n-1)+a_(n+1))/2 dla n > 2

Ciąg geometryczny

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego (a_n) o pierwszym wyrazie a_1 i ilorazie q:

n-ty wyraz ciągu geometrycznego dla n>2

Wzór na sumę S_n = a_1+a_2+{...}+a_n początkowych n wyrazów ciągu geometrycznego:

S_n = n*a_1 dla q = 1

suma ciągu geometrycznego dla q<>1

Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:

a_n^2=a_(n-1)*a_(n+1) dla n >= 2

Procent składany

Jeżeli kapitał początkowy K złożymy na n lat w banku, w którym oprocentowanie lokat wynosi p w skali rocznej, to kapitał końcowy K_n wyraża się wzorem:

procent składany