Potęgi i pierwiastki

Potęgi

Dla liczby rzeczywistej a i naturalnej n:

 • definicja potęgi (n razy)
 • a do potęgi 0 - dla a różne od 0
 • potęga zera - dla n<>0
 • potęga jedynki
 • ujemna potęga - dla a różne od 0
 • potęga liczby ujemnej - dla n parzystego
 • potęga liczby ujemnej - dla n nieparzystego
 • potęga potęgi
 • iloczyn potęg
 • potęga iloczynu
 • iloraz potęg
 • potęga ilorazu
Pierwiastki
 • pierwiastek z 0
 • pierwiastek z 1
 • pierwiastek z a
 • odwrotność pierwiastka z a dla a>0
 • pierwiastek z potęgi=a^(n/m)
 • pierwiastek z iloczynu
 • pierwiastek z ilorazu
 • suma pierwiastków dla a>0 i b>0
 • różnica pierwiastków dla a>0 i b>0
Usuwanie niewymierności z mianownika
 • a/(b)^(1/2)=(a*(b)^(1/2))/b
 • a/{root[n][b]}=(a*{root[n][b^(n-1)]})/b
 • a/(b+(c)^(1/2))=a/(b2-c)*(b-(c)^(1/2))
 • a/(b-(c)^(1/2))=a/(b2-c)*(b+(c)^(1/2))
 • a/((b)^(1/2)+(c)^(1/2))=a/(b-c)*((b)^(1/2)-(c)^(1/2))
 • a/((b)^(1/2)-(c)^(1/2))=a/(b-c)*((b)^(1/2)+(c)^(1/2))

Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  2*x^3-(5*x^2)+0*x+3 = 0
 • Rozwiązanie równania
  1*x^2-(7*x)+0*x^3+3 = 0
 • Potęgowanie
  1.01^3
 • Rozwiązanie układu równań
  
/
| 6.093*x+3.75*y-(1.667*z)-7.403 = 0
| 3.75*x+3.5*y-(1*z)-6.75 = 0
| 1.667*z-1.667*x-(1*y)-0.8333 = 0
\
 • Rozwiązanie układu równań
  
/
| 6.093*x+3.75*y-(1.667*z)-7.403 = 0
| 3.75*x+3.5*y-(1*z)-6.75 = 0
| 1.667*z-1.667*x-(1*y)-0.1667 = 0
\