Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  (2*(x-1)+3*(4-x))/3 = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Rozwiązanie równania
  2*(x-1)+(3*(4-x))/3+5*(2*x+1)-((2*(4*x+3))/2) = 3;x
  Ze zmienną: x
 • Rozwiązanie równania
  2*(x-1)+3*(4-x) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^2*(x-1)^(1/2)
 • Pochodna
  2*x*(x-1)^(1/2)+(1/2)*x^2*(x-1)^(-1/2)

Funkcja liniowa

Tutaj możesz znaleźć miejsce zerowe funkcji liniowej postaci funkcja liniowa oraz zbadać własności i zobaczyć jej wykres. Wprowadź współczynniki równania następnie wciśniej przycisk Zbadaj.

Podaj współczynniki funkcji:

y =
x +

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus