Ostatnie obliczenia

 • Mnożenie ułamków
  2;3;1;4;2;2
 • Rozwiązanie równania
  4*p = 1/3
 • Rozwiązanie równania
  (7/3)*x^2 = (1/2)*x
 • Doprowadzenie do wspólnego mianownika
  1;5;1;2;1;2
 • Mnożenie ułamków
  2;3;4;5;0;1

Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.
Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus