Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  3.2-(v/18) = 12.9
 • Rozwiązanie równania
  R = (5*(x-10))/2
 • Rozwiązanie równania
  3 = (x/4)*x
 • Rozwiązanie równania
  4/(4-x)-(4/(x-4)) = 0
 • Rozwiązanie równania
  r/k = w

Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.
Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus