Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Wypróbuj też:
Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.

Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

 

-

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus