Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie układu równań
  117.33*x-(48*y)-8.4;26.67*y-48*x-8.4
 • Rozwiązanie równania
  x/5-2 = x/3-4
 • Rozwiązanie układu równań
  117.33*x-(48*y)+373.4;26.67*y-48*x-306.6
 • Doprowadzenie do wspólnego mianownika
  266;2016;152;124416;0;0
 • Doprowadzenie do wspólnego mianownika
  19;5184;285;124416;0;0

Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.
Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus