Ostatnie obliczenia

 • Mnożenie ułamków
  1;2;1;4;1;1
 • Rozwiązanie równania
  27^8 = 81^6
 • Rozwiązanie równania
  27^8 = 0
 • Rozwiązanie równania
  81^6 = 0
 • Mnożenie ułamków
  7;12;17;20;-2;0

Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.
Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus