Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  3.14*(4/3)*8^3 = 0
 • Rozwiązanie równania
  15*(2/7) = 0
 • Rozwiązanie równania
  3.14*(4/3)*11^3 = 0
 • Rozwiązanie równania
  (6*x)/3 = 4/6
 • Rozwiązanie równania
  (3/5)*x = 7/10

Kalkulator online - Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.
Porady:
• Można używać liczb z przecinkiem.
• Jeżeli będziesz odejmować liczbę większą od mniejszej, wtedy w odejmowaniu będzie odwrócona ich kolejność, a wynik otrzyma znak -.

Podaj liczby dodatnie:

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus