Ostatnie obliczenia

 • Odejmowanie pisemne
  2.3;0.45
 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  (x+1)^-1
 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Odejmowanie pisemne
  2.1;0.812

Średnie

Średnia arytmetyczne

Średnia arytmetyczna to suma liczb podzielona przez ich ilość:

Wzór ogólny: średnia arytmetyczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia arytmetyczna dwóch liczb

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna to pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu n liczb:

Wzór ogólny: średnia geometryczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia geometryczna dwóch liczb

Średnia kwadratowa

Średnia kwadratowa to pierwiastek z sumy kwadratów podzielonej przez ilość liczb:

Wzór ogólny: średnia kwadratowa

Wzór dla dwóch liczb: średnia kwadratowa dwóch liczb

Średnia harmoniczna

Średnia harmoniczna to ilość liczb podzielona przez sumę ich odwrotności:

Wzór ogólny: średnia harmoniczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia harmoniczna dwóch liczb