Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  (x+1)^-1
 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Odejmowanie pisemne
  2.1;0.812
 • Dzielenie wielomianów
  x^2;x^2-1

Równanie logarytmiczne

Tutaj możesz rozwiązać równanie logarytmiczne postaci równanie logarytmiczne. Wprowadź kolejne składniki równania, a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

logarytm: log ( ) Dodaj Odejmij
wyraz wolny: Dodaj Odejmij

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus