Ostatnie obliczenia

 • Odejmowanie pisemne
  2.3;0.45
 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  (x+1)^-1
 • Rozwiązanie równania
  3/x-2+1 = 2/x-3;x
  Ze zmienną: x
 • Odejmowanie pisemne
  2.1;0.812

Równanie liniowe

Równanie liniowe zmiennej x

Równanie postaci: równanie liniowe, gdzie a i b są konkretnymi liczbami i a <> 0, nazywamy równaniem liniowym zmiennej x. Dziedziną rówania liniowego jest zbiór liczb rzeczywistych. Ma ono dokładnie jeden pierwiastek:
rozwiązanie równania liniowego


Równania, które nie występują w powyższej postaci, często można do takiej postaci doprowadzić.

Przykład 1 Rozwiąż: (2x-5)*(x+3)-(x-2)*(3x+1)+(4-x)*(5-x)=0.

Wymnażamy iloczyny:
(2x2+x-15)-((3x2-5x-2))+(20-9x+x2)=0

Usuwamy nawiasy i skracamy. Wynik to:
-3x+7=0
Pierwiastkiem równania jest 7/3.