Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  (7/3)*((1/2)*v-(10/2)) = 35/3-((1/2)*v)
 • Dzielenie pisemne
  15;8
 • Dzielenie pisemne
  7;4
 • Dzielenie wielomianów
  2*x^5-4*x^4+6*x^3-4*x^2+5*x;x^3+2*x^2-x+1
 • Rozwiązanie układu równań
  0.2425*y-0.3162*x-114.43;-0.3162*x-(0.2425*y)-56.1

Stałe matematyczne

Stosunek obwodu do średnicy koła

liczba pi = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 ...

Podstawa logarytmu naturalnego

liczba e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 ...

Inne ważne stałe

pierwiastek z 2 = 1,414 213 562 373 095 048 ...

pierwiastek z 3 = 1,732 050 807 568 772 935 ...

pierwiastek z 5 = 2,236 067 977 499 789 696 ...