Ostatnie obliczenia

Dodawanie pisemne

Opis algorytmu

Aby dodać pisemnie dwie liczby, najpierw należy zapisać je jedna pod drugą tak, żeby cyfry na kolejnych pozycjach sobie odpowiadały. Tzn. cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dzisiątek pod cyfrą dziesiątek itd. Jeżeli w liczbach występuje przecinek, wtedy "wyrównywanie" liczb najłatwiej rozpocząć od niego, ustawiając przecinki pod sobą i idąc w lewo i prawo tak, by odpowiadały sobie cyfry zarówno po stronie "całkowiej", jak i "ułamkowej", np:

23,53
 2,912

Teraz, zaczynając od prawej strony, dodajemy cyfry znajdujące się w kolejnych kolumnach. Wyniki kolejnych dodawań zapisujemy "pod kreską". Jeśli brakuje cyfry w jednej z liczb uznajemy, że jest tam zero. Jeżeli wynik dodawania dwóch cyfr jest większy lub równy dzisięć, wtedy liczbę dzisiątek z wyniku przenosimy do kolejnej kolumny, a "pod kreską" zapisujemy tylko cyfrę jedności z wyniku dodawania.

Przykład


W kolumnie znajdującej się z prawej strony mamy 2 w dolnej liczbie i nic, czyli 0, w górnej liczbie. 2+0=2, więc zapisujemy "pod kreską" 2:
 23,53
+ 2,912
      2

W kolejnej kolumnie jest 3 w górej liczbie i 1 w dolnej. 3+1=4, więc zapisujemy "pod kreską" 4:

 23,53
+ 2,912
     42

W trzecim dodawaniu 5+9=14 otrzymujemy wynik większy niż 10. "Pod kreską" zapisujemy cyfrę jedności z wyniku, czyli 4. Cyfrę dziesiątek (1) wyniku dodajemy do cyfr kolejnej kolumny:

  1
 23,53
+ 2,912
    442

W czwartym dodwaniu oprócz cyfr 3 z górnej liczby i 2 z dolnej liczby, mamy jeszcze 1 z poprzedniego dodawania. 1+3+2=6 zatem do wyniku dodajemy 6:

  1
 23,53
+ 2,912
  6,442

W ostatnim dodwaniu przepisujemy do wyniku pozostałą cyfrę 2 z górnej liczby:

  1
 23,53
+ 2,912
 26,442