Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  (2*x^2+3*x+2)/x = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^2+x-1
 • Dodawanie ułamków
  -4;4;0;0;0;0
 • Rozwiązanie równania
  5-6*x^2-(7*x) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^2*sin(1/x)

Układ równań liniowych

Tutaj możesz rozwiązać układ równań liniowych. Wprowadź współczynniki równań a następnie wciśnij przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

x + y =

x + y =

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus