Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  150*(1-x)-15 = 50;x
  Ze zmienną: x
 • Rozwiązanie układu równań
  1/2-x;3/5-8
 • Rozwiązanie równania
  150*(1-x)-15 = 100;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  ln(3*x+4)
 • Pochodna
  ln(3+4)

Równanie kwadratowe

Tutaj możesz rozwiązać równanie kwadratowe postaci równanie kwadratowe. Wprowadź współczynniki równania a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

x^2 +
x +
=

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus