Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  x = 96.3-2248-157.07-14.02+5289.56;x
  Ze zmienną: x
 • Mnożenie pisemne
  625;1008
 • Potęgowanie
  (128)^(103)
 • Rozwiązanie układu równań
  3*x^2-(4*y^3);6*x*y-(3*x^2)
 • Rozwiązanie równania
  x = 96.3-2248-157.07-91.32-14.02+5289.56;x
  Ze zmienną: x

Równanie kwadratowe

Tutaj możesz rozwiązać równanie kwadratowe postaci równanie kwadratowe. Wprowadź współczynniki równania a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

x^2 +
x +
=

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus