Ostatnie obliczenia

 • Mnożenie pisemne
  12;3
 • Rozwiązanie równania
  abs(1*x+3) = x+3;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^4*cos(x)
 • Odejmowanie ułamków
  49;100;3;5;3;1
 • Dodawanie ułamków
  3;7;4;10;4;3

Rozwiązanie ukladu równań

Tutaj możesz rozwiązać układ równań liniowych. Podaj co najmniej dwa równania poprzez wpisanie ich do kalkulatora i wciśnięcie przycisku Dodaj równanie do układu. Po wprowadzeniu wszystkich równań wciśnij przycisk Rozwiąż. Oblicz to! postara się rozwiązać wpisany układ równań i pokaże sposób, w jaki to zrobił, krok po kroku.
Porady:
• W równaniach nie używaj znaków < i >. Jeżeli w równaniu nie wpiszesz znaku =, wtedy Oblicz to! uzna, że miałeś na myśli przyrównanie do 0, czyli zapis x+y+1 będzie zinterpretowany w taki sam sposób, jak x+y+1=0.
• Jeżeli masz kłopot z wpisaniem wzoru, naciśnij przycisk pomocy, aby zobaczyć przykłady.
• Zawsze możesz kliknąć w link pokaż wzór, aby zobaczyć, jak Oblicz to! zinterpretował wpisaną formułę.

Wprowadź równanie:

Przykłady

Układy równań liniowych
Poniżej znajdują się przykłady zapisu układów równań linowych. Po wpisaniu pojedyńczego równanania należy wcisnąć przycisk Dodaj równanie do układu. A na koniec, po wprowadzeniu wszystkich równań, przycisk Oblicz.

Równania liniowe
Przykład
Wzór
1/4*x+5=y
x-y=8.2
{inParallel[1/4*x+5=y][x-y=8.2]}
3x+5y=-2
-1/2*x-3=1/3y
{inParallel[3x+5y=-2][-1/2*x-3=1/3y]}
-2.37x-4.5y=7.4
2*(x-3)+y=3y
{inParallel[-2.37x-4.5y=7.4][2*(x-3)+y=3y]}

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus