Ostatnie obliczenia

Równanie logarytmiczne

Tutaj możesz rozwiązać równanie logarytmiczne postaci równanie logarytmiczne. Wprowadź kolejne składniki równania, a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

logarytm: log ( ) Dodaj Odejmij
wyraz wolny: Dodaj Odejmij

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus