Ostatnie obliczenia

 • Dzielenie wielomianów
  x^3+4*x^2+13*x+13;x^2+2*x+5
 • Rozwiązanie równania
  (2*x^2+3*x+2)/x = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^2+x-1
 • Dodawanie ułamków
  -4;4;0;0;0;0
 • Rozwiązanie równania
  5-6*x^2-(7*x) = 0;x
  Ze zmienną: x

Średnie

Średnia arytmetyczne

Średnia arytmetyczna to suma liczb podzielona przez ich ilość:

Wzór ogólny: średnia arytmetyczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia arytmetyczna dwóch liczb

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna to pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu n liczb:

Wzór ogólny: średnia geometryczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia geometryczna dwóch liczb

Średnia kwadratowa

Średnia kwadratowa to pierwiastek z sumy kwadratów podzielonej przez ilość liczb:

Wzór ogólny: średnia kwadratowa

Wzór dla dwóch liczb: średnia kwadratowa dwóch liczb

Średnia harmoniczna

Średnia harmoniczna to ilość liczb podzielona przez sumę ich odwrotności:

Wzór ogólny: średnia harmoniczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia harmoniczna dwóch liczb