Ostatnie obliczenia

Średnie

Średnia arytmetyczne

Średnia arytmetyczna to suma liczb podzielona przez ich ilość:

Wzór ogólny: średnia arytmetyczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia arytmetyczna dwóch liczb

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna to pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu n liczb:

Wzór ogólny: średnia geometryczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia geometryczna dwóch liczb

Średnia kwadratowa

Średnia kwadratowa to pierwiastek z sumy kwadratów podzielonej przez ilość liczb:

Wzór ogólny: średnia kwadratowa

Wzór dla dwóch liczb: średnia kwadratowa dwóch liczb

Średnia harmoniczna

Średnia harmoniczna to ilość liczb podzielona przez sumę ich odwrotności:

Wzór ogólny: średnia harmoniczna

Wzór dla dwóch liczb: średnia harmoniczna dwóch liczb