Ostatnie obliczenia

Kalkulator online - Dzielenie wielomianów

Tutaj możesz podzielić sposobem pisemnym dwa dowolne wielomiany. Wprowadź dwa wielomiany wpisując ich współczynniki a następnie wciśnij przycisk Podziel.
Porady:
• Nie musisz wypełniać współczyników przy wszystkich potęgach.
• Jeżeli potrzebujesz wpisać wielomian o wyższej potędze kilknij w przycisk Tryb rozszerzony. Można wtedy wpisać dowolny wielomian.

Wprowadź współczynniki wielomianów do podzielenia:

x^5 +
x^4 +
x^3 +
x^2 +
x +
podzielić na
x^5 +
x^4 +
x^3 +
x^2 +
x +

Pomoc

W trybie uproszczonym wystarczy wybrać stopień wielomianu i wpisać jego współczynniki. Nie trzeba wpisywać wszystkich współczynników.
Jeżeli potrzebujesz podzielić wielomiany wyższych stopni użyj trybu rozszerzonego. Możesz wtedy wpisać ręcznie wielomiany do podzielenia (patrz przykłady poniżej), lub dodawać kolejne jednomiany poprzez wpisanie współczynnika i potęgi, wybranie znaku i wciśnięcie przycisku Dodaj.

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus