Ostatnie obliczenia

Cechy podzielności

Sprawdź podzielność

:

Podzieloność przez 2

Liczba dzieli się przez 2, jeżeli jest parzysta, tzn. jej ostatnia cyfra to: 0, 2, 4, 6 lub 8.

Podzieloność przez 3

Liczba dzieli się przez 3, jeżeli suma jej cyfr dzieli się przez 3.

Podzieloność przez 4

Liczba dzieli się przez 4, jeżeli liczba utworzona z jej dwóch ostatnich cyfr dzieli się przez 4.

Podzieloność przez 5

Liczba dzieli się przez 5, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 5 lub 0.

Podzieloność przez 6

Liczba dzieli się przez 6, jeżeli dzieli się jednocześnie przez 2 i przez 3. Należy więc sprawdzić, czy jej ostatnia cyfra to: 0, 2, 4, 6 lub 8 i czy suma jej wszystkich cyfr dzieli się przez 3.

Podzieloność przez 7

Aby sprawdzić, czy liczba dzieli się przez 7, grupujemy jej cyfry od końca po 3, tworząc pewną ilość liczb 3-cyfrowych. Pierwszą liczbę od prawej oznaczamy przez a_1, drugą przez a_2 itd. Następnie znajdujemy wartość wyrażenia: a_1-a_2+a_3-a_4+{...}. Jeżeli wynik tego działania dzieli się przez 7, wtedy i wyjściowa liczba dzieli się przez 7.

Podzieloność przez 8

Liczba dzieli się przez 8, jeżeli liczba utworzona z jej trzech ostatnich cyfr jest podzielna przez 8.

Podzieloność przez 9

Liczba dzieli się przez 9, jeżeli suma jej cyfr dzieli się przez 9.

Podzieloność przez 10

Liczba dzieli się przez 10, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0.

Podzieloność przez 11

Liczba dzieli się przez 11, jeżeli różnica sumy jej cyfr stojących na miejscach parzystych i sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych dzieli się przez 11.

Podzieloność przez 12

Liczba dzieli się przez 12, jeżeli dzieli się przez 3 i przez 4.

Podzieloność przez 13

Aby sprawdzić, czy liczba dzieli się przez 13, grupujemy jej cyfry od końca po 3, tworząc pewną ilość liczb 3-cyfrowych. Pierwszą liczbę od prawej oznaczamy przez a_1, drugą przez a_2 itd. Następnie znajdujemy wartość wyrażenia: a_1-a_2+a_3-a_4+{...}. Jeżeli wynik tego działania dzieli się przez 13, wtedy i wyjściowa liczba dzieli się przez 13.

Podzieloność przez 14

Liczba dzieli się przez 14, jeżeli dzieli się przez 2 i przez 7.

Podzieloność przez 15

Liczba dzieli się przez 15, jeżeli dzieli się przez 3 i przez 5.