Ostatnie obliczenia

Funkcja kwadratowa

Tutaj możesz znaleźć miejsce zerowe funkcji kwadratowej postaci funkcja kwadratowa oraz zbadać jej własności i zobaczyć jej wykres. Wprowadź współczynniki funkcji następnie wciśniej przycisk Zbadaj.

Podaj współczynniki funkcji:

y =
x^2 +
x +

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus