Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  1*x^3-(2*x^2)-(19*x)-16 = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Dzielenie pisemne
  1.645;0.07
 • Dzielenie pisemne
  2.492;0.4
 • Rozwiązanie układu równań
  30*x+10*y-175;30*x+30*y-330
 • Dzielenie pisemne
  8340;1250

Funkcja kwadratowa

Tutaj możesz znaleźć miejsce zerowe funkcji kwadratowej postaci funkcja kwadratowa oraz zbadać jej własności i zobaczyć jej wykres. Wprowadź współczynniki funkcji następnie wciśniej przycisk Zbadaj.

Podaj współczynniki funkcji:

y =
x^2 +
x +

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus