Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  0.16*(2.392-0.25)*(x-(0.16*0.5))-(10.18*28.065*(0.46-x))+0.25*x*(x/2) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][1745643337.9321]}
 • Pochodna
  x^2+5
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][1234067331407.6]}
 • Rozwiązanie równania
  0.16*(2.392-0.25)*(x-(0.16*0.5))-(10.18*28.065*(0.46-x))+0.25*x*(x/2) = 0;x
  Ze zmienną: x

Funkcja kwadratowa

Tutaj możesz znaleźć miejsce zerowe funkcji kwadratowej postaci funkcja kwadratowa oraz zbadać jej własności i zobaczyć jej wykres. Wprowadź współczynniki funkcji następnie wciśniej przycisk Zbadaj.

Podaj współczynniki funkcji:

y =
x^2 +
x +

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus