Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  1*x^3-(2*x^2)-(19*x)-16 = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Dzielenie pisemne
  1.645;0.07
 • Dzielenie pisemne
  2.492;0.4
 • Rozwiązanie układu równań
  30*x+10*y-175;30*x+30*y-330
 • Dzielenie pisemne
  8340;1250

Równanie wielomianowe

Tutaj możesz rozwiązać równanie wielomianowe postaci wielomian. Wprowadź kolejne składniki równania, a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

współczynnik: x Dodaj Odejmij
wyraz wolny: Dodaj Odejmij

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus