Ostatnie obliczenia

Równanie wielomianowe

Tutaj możesz rozwiązać równanie wielomianowe postaci wielomian. Wprowadź kolejne składniki równania, a następnie wciśniej przycisk Rozwiąż.

Podaj współczynniki równania:

współczynnik: x Dodaj Odejmij
wyraz wolny: Dodaj Odejmij

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus