Ostatnie obliczenia

Regulamin serwisu oblicz.to

  1. Główną funkcją Serwisu oblicz.to jest umożliwienie Użytkownikowi przeprowadzania obliczeń w zakresie podstawowych typów działań matematycznych i wyświetlanie sposobu ich wyknonia.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie na własny użytek. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Autorów.
  3. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oblicz.to w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  4. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy obliczeniowe i merytoryczne w treściach prezentowanych przez Serwis oblicz.to i ich dalsze wykorzystanie przez Użytkownika.
  5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://oblicz.to w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie.
  6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
  7. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług Serwisu oblicz.to wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
  8. Regulamin wszedł w życie z dniem 7 listopada 2011 roku.
  9. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

Pobierz regulamin w postaci pdf