Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  abs(1*x+3) = x+3;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^4*cos(x)
 • Odejmowanie ułamków
  49;100;3;5;3;1
 • Dodawanie ułamków
  3;7;4;10;4;3
 • Pierwiastkowanie
  {root[5][759375]}

Regulamin serwisu oblicz.to

 1. Główną funkcją Serwisu oblicz.to jest umożliwienie Użytkownikowi przeprowadzania obliczeń w zakresie podstawowych typów działań matematycznych i wyświetlanie sposobu ich wyknonia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie na własny użytek. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Autorów.
 3. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oblicz.to w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 4. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy obliczeniowe i merytoryczne w treściach prezentowanych przez Serwis oblicz.to i ich dalsze wykorzystanie przez Użytkownika.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://oblicz.to w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 7. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług Serwisu oblicz.to wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 8. Regulamin wszedł w życie z dniem 7 listopada 2011 roku.
 9. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

Pobierz regulamin w postaci pdf