Ostatnie obliczenia

 • Pierwiastkowanie
  {root[5][759.375]}
 • Pierwiastkowanie
  {root[2][98]}
 • Pierwiastkowanie
  {root[2][72]}
 • Rozwiązanie równania
  4*x-12 = x^2+5*x;x
  Ze zmienną: x
 • Mnożenie ułamków
  128;483;6;14;0;-3

Logarytmy i funkcja wykładnicza

Narzędzia

Aby użyć w kalkulatorze równań logarytm log(2)(x) wpisz: log(2)(x)

Logarytmy

Niech a > 0 i a <> 1. Logarytmem logarytm liczby c > 0 przy podstawie a nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść podstawę a, aby otrzymać liczbę c:
log(a)(c)=b <=> a^b=c

lub równoważnie:
a^(log(a)(c)) = c

Podstawowe własności logarytmów

Dla dowolonych liczb x>0, y>0 oraz r zachodzą wzory:

 • logarytm jedynki
 • logarytm podstawy
 • logarytm iloczynu
 • logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • logarytm pierwiastka

Wzór na zmianę podstawy logarytmu

Jeżeli a>0, a<>1, b>0, b<>1 oraz c>0, to:
zmiana podstawy logarytmu

Specjalne logarytmy

logarytm dziesiętny: log({...})(x) oraz lg(x) oznacza logarytm dziesiętny

logarytm naturalny: logarytm naturalny oznacza log(e)(x)

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza: funkcja wykładnicza, gdzie a>0 i x jest liczbą rzeczywistą.

 • iloczyn funkcji wykładniczych
 • iloraz funkcji wykładniczych
 • odwrotność funkcji wykładniczej
 • potęga funkcji wykładniczej
Narzędzia

Aby użyć w kalkulatorze równań logarytm log(2)(x) wpisz: log(2)(x)