Ostatnie obliczenia

Stałe matematyczne

Stosunek obwodu do średnicy koła

liczba pi = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 ...

Podstawa logarytmu naturalnego

liczba e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 ...

Inne ważne stałe

pierwiastek z 2 = 1,414 213 562 373 095 048 ...

pierwiastek z 3 = 1,732 050 807 568 772 935 ...

pierwiastek z 5 = 2,236 067 977 499 789 696 ...