Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie układu równań
  2*y-3*x-6;2*x+y-4
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][29227.560901484]}
 • Rozwiązanie równania
  0.16*(2.392-0.25)*(x-(0.16*0.5))-(10.18*28.065*(0.46-x))+0.25*x*(x/2) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][1745643337.9321]}
 • Pochodna
  x^2+5

Stałe matematyczne

Stosunek obwodu do średnicy koła

liczba pi = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 ...

Podstawa logarytmu naturalnego

liczba e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 ...

Inne ważne stałe

pierwiastek z 2 = 1,414 213 562 373 095 048 ...

pierwiastek z 3 = 1,732 050 807 568 772 935 ...

pierwiastek z 5 = 2,236 067 977 499 789 696 ...