Ostatnie obliczenia

 • Dzielenie wielomianów
  x^3+4*x^2+13*x+13;x^2+2*x+5
 • Rozwiązanie równania
  (2*x^2+3*x+2)/x = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  x^2+x-1
 • Dodawanie ułamków
  -4;4;0;0;0;0
 • Rozwiązanie równania
  5-6*x^2-(7*x) = 0;x
  Ze zmienną: x

Stałe matematyczne

Stosunek obwodu do średnicy koła

liczba pi = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 ...

Podstawa logarytmu naturalnego

liczba e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 ...

Inne ważne stałe

pierwiastek z 2 = 1,414 213 562 373 095 048 ...

pierwiastek z 3 = 1,732 050 807 568 772 935 ...

pierwiastek z 5 = 2,236 067 977 499 789 696 ...