Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  1*x^3-(2*x^2)-(19*x)-16 = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Dzielenie pisemne
  1.645;0.07
 • Dzielenie pisemne
  2.492;0.4
 • Rozwiązanie układu równań
  30*x+10*y-175;30*x+30*y-330
 • Dzielenie pisemne
  8340;1250

Stałe matematyczne

Stosunek obwodu do średnicy koła

liczba pi = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 ...

Podstawa logarytmu naturalnego

liczba e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 ...

Inne ważne stałe

pierwiastek z 2 = 1,414 213 562 373 095 048 ...

pierwiastek z 3 = 1,732 050 807 568 772 935 ...

pierwiastek z 5 = 2,236 067 977 499 789 696 ...