Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie układu równań
  4*x^3+4*x-(4*y);4*x+4*y^3-(4*y)
 • Rozwiązanie układu równań
  2*y-3*x-6;2*x+y-4
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][29227.560901484]}
 • Rozwiązanie równania
  0.16*(2.392-0.25)*(x-(0.16*0.5))-(10.18*28.065*(0.46-x))+0.25*x*(x/2) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pierwiastkowanie
  {root[7][1745643337.9321]}

Równanie z wartością bezwzględną

Tutaj możesz rozwiązać równanie z wartością bezwzględną kilku podstawowych postaci. Wybierz postać równania, na następnej stronie wprowadź jego parametry, a następnie wciśnij przycisk Rozwiąż. Przedstawione zostanie rozwiązanie krok po kroku.
Typ równania: równość bądź nierówność z wartością bezwzględną będziesz mógł wybrać na następnej stronie. Równanie będziesz też mógł dowolnie edytować, więc wybierz po prostu tą postać jaka jest najbliższa Twojego zadania.

Wybierz postać równania:

Wartość bezwzględna równania liniowego

abs(a*x+b)=c
abs(a*x+b)=c*x+d

Wartość bezwzględna równania kwadratowego

abs(a*x2+b*x+c)=d
abs(a*x2+b*x+c)=a_1*x2+b_1*x+c_1

Dwie wartości bezwzględne

abs(a*x+b)+abs(c*x+d)=e*x+f

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus