Ostatnie obliczenia

 • Rozwiązanie równania
  1*x^3-(2*x^2)-(1*x)+0 = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Rozwiązanie układu równań
  x+2*y-6;2*x-(4*y)+6
 • Rozwiązanie równania
  5-6*x^2-(7*x) = 0;x
  Ze zmienną: x
 • Pochodna
  2*x^2*ln(x)
 • Rozwiązanie układu równań
  2*x+y-11;2*x-(6*y)-4

Równanie z wartością bezwzględną

Tutaj możesz rozwiązać równanie z wartością bezwzględną kilku podstawowych postaci. Wybierz postać równania, na następnej stronie wprowadź jego parametry, a następnie wciśnij przycisk Rozwiąż. Przedstawione zostanie rozwiązanie krok po kroku.
Typ równania: równość bądź nierówność z wartością bezwzględną będziesz mógł wybrać na następnej stronie. Równanie będziesz też mógł dowolnie edytować, więc wybierz po prostu tą postać jaka jest najbliższa Twojego zadania.

Wybierz postać równania:

Wartość bezwzględna równania liniowego

abs(a*x+b)=c
abs(a*x+b)=c*x+d

Wartość bezwzględna równania kwadratowego

abs(a*x2+b*x+c)=d
abs(a*x2+b*x+c)=a_1*x2+b_1*x+c_1

Dwie wartości bezwzględne

abs(a*x+b)+abs(c*x+d)=e*x+f

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus