Ostatnie obliczenia

Równanie z wartością bezwzględną

Tutaj możesz rozwiązać równanie z wartością bezwzględną kilku podstawowych postaci. Wybierz postać równania, na następnej stronie wprowadź jego parametry, a następnie wciśnij przycisk Rozwiąż. Przedstawione zostanie rozwiązanie krok po kroku.
Typ równania: równość bądź nierówność z wartością bezwzględną będziesz mógł wybrać na następnej stronie. Równanie będziesz też mógł dowolnie edytować, więc wybierz po prostu tą postać jaka jest najbliższa Twojego zadania.

Wybierz postać równania:

Wartość bezwzględna równania liniowego

abs(a*x+b)=c
abs(a*x+b)=c*x+d

Wartość bezwzględna równania kwadratowego

abs(a*x2+b*x+c)=d
abs(a*x2+b*x+c)=a_1*x2+b_1*x+c_1

Dwie wartości bezwzględne

abs(a*x+b)+abs(c*x+d)=e*x+f

Pytania i komentarze

comments powered by Disqus